گروه فيزيك

 

مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

عبدالمجید حلمی

مربی

 

زهرا امامی

استادیار

 

رضا ایزدی

مربی

 

ابراهیم عطاران

استادیار

 

پژمان خورشید

استادیار

 

زهرا امامی

استادیار

 

پژمان خورشید

استادیار

تاكنون

 

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

نام گرایش

مقاطع تحصیلی

فيزيك كاربردی

كارشناسی

فیزیک اتمی و ملکولی

كارشناسی ارشد

 
 
دانشجويان مشغول به تحصيل در نیمسال دوم 90-89

آمار دانشجويان گروه فيزيک

فيزيك كاربردی(كارشناسي)

169

فیزیک اتمی و ملکولی(كارشناسی ارشد)

63

 
 
اعضاء هیات علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

--

--

5

3

8

نیمه وقت

2

2

3

---

7

بورسیه دکترا

--

--

--

3

---

 
آدرس گروه :مشهد- خیابان راهنمایی - دانشکده علوم – ساختمان شماره 1

شماره تلفن گروه : 8441597-0511

Finland Sevastopol joomla