مدير گروه


. اطلاعات شخصى و علمى


  • نام : بابک
  • نام‌خانوادگى:حقیقی
  • تاريخ تولد :25 شهريور 1345
  • محل تولد :مشهد
  • گروه آموزشى  :فیزیک
  • مرتبه علمى : استاديار
  • نوع همكارى : تمام وقت
  • آشنايى با زبانهاى خارجى :روسی - اكراينی - انگليسی

تحصيلات

تحصيلات
رشته/گرايش
دانشگاه
كشور
ليسانس
فيزيك
آزاد اسلامی
تهران-ایران
فوق ليسانس
فيزيك/ماده چگال
 ملی خاركف
اكراين
دكتري
فيزيك/ماده چگال
 ملی خاركف
اكراين
پست دكتري
فيزيك /ماده چگال
 ملی خاركف
اكراين
 
Finland Sevastopol joomla